dimanche
déc.062009

Website opgefrist - E-Urban richt zich nu ook op de stadsbesturen! [NL] 6.12.09

Het was heel erg stil, meer dan twee jaar lang, op de E-Urban website. Alleen de feeds van anderen deden trouw hun werk. Nu is de presentatie sterk verbeterd met behulp van de fantastische Squarespace programmas. En in het Journal zijn twee belangrijke artikelen verschenen, die veel repons hebben opgeroepen: Anti-Islamische Agitatoren missbrauchen die Geographie des Armuts (Ulfkotte) in het Duits, en: France: La relégation des quartiers urbains "sensibles" s'approfondit (Frans). Een uitgebreide Nederlandse vertaling van de Franse rapporten waarop dit artikel is gebaseerd, verscheen in het Belgische dagblad "De Morgen". (Link)

2. We startten E-Urban in 2005 vooral met het oog op de projectwerkers in de stadswijken. E-Urban biedt hun onafhankelijke informatie en de mogelijkheid tot uitwisseling. Dat blijft zo. Maar bij ons werk in de laatste tijd, hebben we ervaren, dat de stadsbesturen (gekozenen en en ambtenaren), die in het kader van Europese programma's zijn uitgenodigd om aan "twinning" en deskundigheidsnetwerken mee te doen, evenveel behoefte hebben aan onafhankelijke informatie en onafhankelijke uitwisseling van ervaringen en meningen als de werkers zelf. Daarom breidt E-Urban zijn "Mission Statement" uit en publiceert voortaan meer artikelen voor deze nieuwe doelgroep.

Huib Riethof (Brussels), editor.