« 2006.12.06 It is your Turn! | A vous la parole! [4L] | Main | Update 2006.11.20 [DE] »
lundi
nov.202006

Update 2006.11.20 [NL]

De website is grondig gereorganiseerd en toegankelijker gemaakt.

1. Overzichtspaginas: Bovenaan de zijkolom kan men voortaan kiezen tussen overzichtspagina's in vier talen. daarin staan de laatste bijdragen aan de blogs, aan de referentierubrieken en aan de ontwikkeling van het platform "Missie-Methoden-Mensen". Wie de site bezoekt, arriveert nu eerst op een introductiepagina, waar, met behulp van toelichtingen, een taalkeuze voor het overzicht kan worden gemaakt.

2. Navigatie: De navigatielijst met zijn uitwaaierende folders is nu compleet. Men hoeft niet meer de hele zijkolom af te zoeken. Een nieuwigheid is, dat men, door op een foldernaam te klikken, op een introductiepagina belandt, waar men, met behulp van toelichtingen, beter een keuze kan maken, hoe en wat men wil zien in de betreffende folder. Uitzondering is de "MMM"-rubriek, en, voorlopig nog, de externe links.

3. Vertalingsblogs afgeschaft: Het experiment met de vertalingsblogs leverde niet op wat ervan werd verwacht. Ze zijn opgeheven en de posten overgebracht naar de betrokken blogs. Wel is de taal-toegang verbeterd, doordat het gemakkelijker is geworden, om de lijsten te filteren via [NL], [FR], enz. om een en ander in de taal van voorkeur te kunnen lezen.

4. Regenera-urblog opgenomen in Journal: De posten uit de Regenera-UrbLog zijn overgebracht naar het Journal, opnieuw gerubriceerd en zo systematischer toeganjeklijk gemaakt.

5. Zijkolom opgeschoond: De zijkolom was wat al te druk geworden en vertraagde het bladeren in de site. Sommige onderdelen zijn overgebracht naar binnenpagina's, andere zijn behoorlijk "lichter" gemaakt.

6. Nieuwe blog: Huishoudelijks. Interne mededelingen van technische aard horen eigenlijk niet in het Journal of Huibs' UrbLog thuis. Daarvoor is een nieuwe blog opgezet ("Site Management"), waarin oude mededelingen hun plaats vonden plus, natuurlijk, deze post zelf.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend