« NEW E-Urban Poll on Minimum urban integrated area-based urban development projects 22.05.07 [EN] | Main | Huibs UrbLog déménage vers HUIBSLOG (@huibs.net) 1.4.07 [FR] »
dimanche
avr.012007

Huibs UrbLog gaat verder in HUIBSLOG (@ huibs.net) 1.4.07 [NL]

A lot of work. Huib's Urblog wordt voortgezet in: huibslog.

Dit is het laatste artikel [NL] in Huibs UrbLog op de e-urban website. Binnen korte tijd zal Huibs Urblog verdwijnen uit de navigatie-sectie van e-urban. 

Eerder verschenen posten zijn al overgebracht naar huibslog.

Andere posten hebben hun plaats gevonden in de nieuwsbrief, die de voortzetting is van de 'site management log', die nu 'Newsletter' (e-urban Nieuwsbrief) heet. (Zie: e-urban Newsletter Archive)

huibslog 

is onderdeel van Huibs persoonlijke website: http://www.huibslog.huibs.net/, en wordt, net zoals e-urban, technisch ondersteund door het Squarespace Web Publishing System. Een aangename grafische omgeving, nogal verschillend van de wat al te drukke e-urban site, begroet de bezoeker.

Huib Riethof zelf over deze verandering:

"E-Urban ontwikkelt zich razendsnel. Nog voordat we de inschrijving hebben geopend, melden zich al leden en nieuwe redakteuren. Dit is dus het ideal moment, om ons te concentreren op onze 'core business', dat wil zeggen het aanzwengelen van een blijvende dialoog tussen urban praktijkwerkers uit heel Europa.

Mijn lezers van Huibs UrbLog kunnen zich op 'huibslog' vermijen in oude en nieuwe stukken die ik in de loop van de afgelopen jaren gepubliceerd heb op diverse webstekken. Ze worden beter bediend. Wie geïnteresseerd is in wat mij zoal overkomt en wat ik daarvan denk, kan zijn/haar hart ophalen!"

Nieuwe dialoog-plek: Generate!UrbLog

Natuurlijk blijft Huib op e-urban zijn opvattingen verkondigen. Dat gebeurt voortaan in de nieuwe Generate!Europe Group UrbLog (Kortweg: Generate!UrbLog) op e-urban. Samen met de andere redakteuren, medewerkers en commentatoren van die blog, wordt daar de Europese stadsontwikkelingspolitiek gefileerd en gebraden. De Newsletter komt daar binnenkort op terug!

En, à propos, de e-urban Secties 'Guestbook' en 'Forum' verdwijnen ook. We denken, dat de discussies op de generate!blog beter kunnen worden toegespitst op wat belangrijk is, en dat het delen van ervaringen en de communicatie in het algemeen, daar beter tot hun recht zullen komen.

(Dit artikel verschint tegelijkertijd in Huibs UrbLog en in de Newsletter (Nieuwsbrief).)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.