« Calvaire de la Ménagère: Comment un Nul, se débrouille-t-il? [FR] | Main | Housekeeping (1): How to Succeed as a Dummy [EN] »
vendredi
sept.292006

Het Site-Huishouden (1): Hoe een dummy ermee omgaat. [NL]

 Er kwam niet veel terecht van het content-onderhoud, de laatste tijd. Dat komt omdat ik,als website-adminitrateur A lot of work. vooral bezig was met de techniek. Dat is echt niet de schuld van onze gastheer, Squarespace.com. Anthony Casalena, schreef op 26 september in zijn Sq-Space Service Blog:

 Iedereen die geïnteresseerd is in het onderhouden van een echte website, heeft absoluut de infrastructuur nodig die we gedurende de afgelopen drie jaar hebben opgebouwd. Men heeft er recht op! Ga maar na: Als een traditionele web host  je laat meedelen in  een machine met 100 andere gebruikers  samen - wat is dat in vergelijking met een helemaal afgesloten, goed opgeslagen  en  gedistribueerd systeem, zoals Squarespace  je kan verschaffen?

En niets is minder waar! De hardware- en software-infrastructuur van Squarespace zit goed in elkaar en kent bijna geen "downtimes". De plek waar de machines staan, New York, is de beste die je kunt krijgen. De software is uiterst klantvriendelijk: Zelfs een dummy als ik kan haar maar moeilijk in de war brengen. Maar de software is ook niet dom: Anders dan andere blogging diensten, kun je eindeloos RSS copieën genereren, je kunt rubriceren naar hartelust en dan de resultaten ter beschikking stellen van speciale doelgroepen, enz., enz.

Tot zover, een spontane en welgemeende aanbeveling van Squarespace. Voor ééntalige Amerikaanse personen, instellingen of ondernemingen, is het bijna volmaakt.

Voor ons, Oude Europeanen echter, die gebukt gaan onder een veelheid van talen, waarvan we ons wel moeten bedienen, om een communicatie mogelijk te maken die ieder evenveel toegang en recht van spreken verschaft, zijn er evenwel enkele praktische problemen die om een oplossing vragen. Squarespace is niet eenkennig: Je kunt je site ook in het Frans, het Spaans of het Duits opzetten. Maar in vier talen tegelijk, zoals e-urban wil, wordt het moeilijk. We probeerden het met rubrieken. In beginsel gaat dat goed. Maar je moet wèl steeds een filter gebruiken. Anders loopt je pagina vol met posten die je niet kunt lezen of die je niet nodig hebt.

Een voorbeeld is de Can't write anything. Agenda. Daar wordt de Conferentie van 22 november 2006 van het Britse ASC in Leeds aangekondigd in drie talen: EN, FR en DE. Je moet de filter [FR], [DE] of [EN] gebruiken, om in het bos de bomen te kunnen zien. Om maar te zwijgen van ons, arme [NL], die afhankelijk zijn van onze tweede (steun-)taal.

In de zijkolom is het nog een graadje erger. Via een "SQL"-voorziening, zou daar verwezen kunnen worden in de taal die door de gebruiker gekozen is. Nu moeten we ons behelpen met eenvoudig Engels en een paar Franse vertalingen.

Maar intussen "roeien we met de riemen die we hebben". Deze post is de eerste in e-urban, waar ik een vertalinjg beschikbaar stel in alle drie andere e-urban talen, door middel van links naar een "verborgen" nieuwe ondersteuningsblog (Translations-huibs-urblog).

Het had ook anders gekund. Via links naar PDF-files. Dergelijke documenten zouden moeten worden gemaakt in Word en vervolgens upgeload naar de e-urban site storage. Ze zouden dan, na klikken op de link aan u verschijnen als, bij voorbeeld, het PDF-file van Alexander Wagner "The Hague Learning Points", gelinkt aan een post in de Regenera UrBlog. Hier klikken voor dit voorbeeld.

Zoals u ziet: Dit kost tijd. Want het document moet eerst worden gedownloaded, uw Adobe Acrobat Reader moet zich instellen en worden geopend, en dan ziet u het document. Een voordeel van die methode is, dat het document kan verschijnen als een onafhankelijk schermpje boven uw e-urban scherm. Als u het verkleint tot middelbare grootte, kunt u in contact blijven met de oorspronkelijke post. Eventuele illistraties en schema's kunnen dan in de vertaling achterwege blijven. En een ander voordeel is, dat de zij-kolom van e-urban niet telkens meegenomen hoeft te worden.

Toch heb ik voorlopig ertoe besloten, om aan de blog-oplossing de voorkeur te geven. Want PDF-files maken, ze uploaden, en, dat vooral, ze ventueel een paar keer moeten her-uploaden om verbeteringen en wijzigingen aan te brengen, kost veel tijd die beter aan wat anders besteed kan worden.

Dus, van nu af aan, als een post gemarkeerd is met [EN+All], zoals die waarvan dit een vertaling is, dan zijn er drie vertalingen aan gehangen, in dit geval in het FR, DE en NL. Hetzelfde zal gelden, mutatis mutandis, voor een post [FR+All]. Vaak zullen we moeten volstaan met EN+FR, of FR+EN, enz.

Ik zal u de moeizame details besparen, die dat alles met zich meebrengt voor de her-rubricering van voorgaande posten, te tonen rubrieken op de komende vier eentalige homepages, backlinks, enzovoorts.

De volgende post in deze serie zal gaan over deze homepages, waarop de "Missie, Methoden, Mensen" moet worden geresumeerd en de laatste nieuwtjes uit Agenda, Journaal, enz. moeten worden gepresenteerd, ter vergemakkelijking van de toegang tot e-urban voor de geregelde bezoeker.

Ik hoor graag van jullie, wat je ervan vindt, terwijl suggesties meer dan welkom zijn! Schrijf je commentaren, kan heel goed in het Nederlands!, als reactie op de originele post: Site Management: How to succeed as a Dummy..., want anders praten we langs elkaar heen. (Got "lost" in Translation...). Overigens is commentaar op vertaalde posten zoals deze, door mij geblokkeerd.

(Update 21.3.07: Uiteindelijk is dit vertaalconcept niet doorgevoerd.)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.